Vägen till B-körkort börjar hos oss

Bil

Nedanstående priser gäller olika körpaket för bil, observera att alla körningar är 60 min

Med Wasa Kredit kan du dela upp din betalning, gör din ansökan hos oss.

Tillsammans med Wasa Kredit, som är en del av Länsförsäkringsgruppen, erbjuder STR en smart finansieringslösning för dig som är på väg mot körkort.

Varje månad betalar du en mindre summa tills köpet är betalt. Hur mycket du vill betala bestämmer du själv genom att välja återbetalningstid. Finansieringen är flexibel och kan närsomhelst förtidslösas utan extra kostnader.

— Grundkrav
— 18 år fyllda.
— Inga betalningsanmärkningar.
— 110 000 kr i årsinkomst.
— Fast anställd sedan 6 månader.
— Mantalsskriven i Sverige sedan 3 år

För mer information se länk nedan: Klicka här

Priser för olika körlektioner

Testlektion 60 min — 749 kr

Körlektion 60 min — 895 kr

Riskutbildning del 1 — 695 kr

Handledarkurs — 695 kr

Synundersökning — 195 kr

Teori — 2495 kr


Paket 1) Teori + 4 Körlektioner 60 min/lek. + Risk 1 — 5695 kr

Paket 2) Teori + 6 Körlektioner 60 min/lek. + Risk 1 — 7495 kr

Paket 3) Teori + 11 Körlektioner 60 min/lek. + Risk 1 — 11,495 kr

Paket 4) Teori + 16 Körlektioner 60 min/lek. + Risk 1 — 15,195 kr

Paket 5) Teori + 21 Körlektioner 60 min/lek. + Risk 1 — 19,495 kr

Paket 6) Teori + 31 Körlektioner 60 min/lek. + Risk 1 — 25,895 kr


6 Körlektioner 60 min/lek. — 4495 kr

11 Körlektioner 60 min/lek. — 8495 kr

16 Körlektioner 60 min/lek. — 12,695 kr

21 Körlektioner 60 min/lek. — 16,995 kr

31 Körlektioner 60 min/lek. — 23,995 kr

CSN lån

Källa

För dig som är arbetslös
Du som är arbetslös och uppfyller vissa villkor kan få låna pengar från CSN för att kunna ta B-körkort. Med ett körkort är det oftast lättare att få ett jobb. Här hittar du information om belopp, villkor och hur du ansöker om lånet.

Som mest kan du låna 15 000 kronor. Pengarna betalas ut tre gånger under din körkortsutbildning, och varje utbetalning är på 5 000 kronor. Om du vill låna mindre behöver du inte begära alla tre utbetalningarna.

Du kan bara få CSN:s körkortslån en gång. Beslutet om körkortslån gäller i ett år från och med dagen för beslutet.

Beslut om körkortslån förlängs på grund av coronapandemin
Regeringen har beslutat att från och med den 15 juli 2020 förlänga giltighetstiden för de beslut om körkortslån som tagits mellan den 1 april och 31 december 2019. Giltighetstiden förlängs från 1 till 2 år. CSN har informerat de kunder som berörs via sms eller e-post.

Viktig information
— Utbetalningen sker inte automatiskt. Du måste själv begära ut den när du börjat din körkortsutbildning.
— Körkortslånet betalas ut direkt till dig, du betalar på trafikskolan vid varje lektionstillfälle. Du måste säga till på trafikskolan att du ska rapporteras vid varje lektionstillfälle.
— Den första utbetalningen kan du begära ut när trafikskolan meddelat CSN att du är inskriven hos dem och har ett godkänt körkortstillstånd.
— Den andra utbetalningen kan du begära ut när trafikskolan eller Trafikverket har rapporterat till CSN att du haft kostnader på minst 4 300 kronor.
— Den tredje utbetalningen kan du begära ut när trafikskolan eller Trafikverket har rapporterat till CSN att du haft kostnader på ytterligare minst 5 000 kronor.
— Kostnaderna för ditt kunskapsprov och körprov får CSN uppgift om direkt från Trafikverket när du har gjort proven. Dessa kostnader behöver du alltså inte meddela trafikskolan eller CSN.

Du måste uppfylla alla de här villkoren för att ha rätt till körkortslån:
— Du får inte ha ett svenskt B-körkort sedan tidigare.
— Du ska ha fyllt 18 år och vara under 48 år.
— Du måste vara arbetslös och anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Som arbetslös räknas du även om du till exempel deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller om du har en etableringsplan. Kravet på arbetslöshet är olika beroende på din ålder. Läs mer om det längre ner.
— Trafikskolan måste ha tillstånd av Transportstyrelsen att driva trafikskola.
— Trafikskolan behöver ha ett avtal med CSN.

Villkor för ålder och arbetslöshet
— Beroende på din ålder gäller olika villkor.

Du är 18-24 år
Om du har fyllt 18 år men inte 25 ska du vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Dessutom måste du uppfylla ett av de här två villkoren:
— Du deltar i Arbetsförmedlingens program i jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar. Du måste vara inskriven i programmet den dag din ansökan kommer in till CSN.
— Du har deltagit i Arbetsförmedlingens etableringsprogram eller haft en etableringsplan i minst tre sammanhängande månader fram till och med dagen innan din ansökan kommer in till CSN.

Du är 25-47 år
Om du har fyllt 25 år men inte 48 ska du vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det måste du ha varit i minst sex sammanhängande månader fram till och med dagen innan din ansökan kommer in till CSN. Dessutom måste du uppfylla ett av de här två villkoren:

— Du har varit arbetslös under hela perioden.
— Du har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller haft en etableringsplan under hela perioden.

För mer information se länk nedan:
PDF-Format

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss